• air-cargo1.jpg
  • khai-hai-quan.jpg
  • khq.jpg
  • t-pj map.jpg
  • terminal-seaport.jpg

CONTACT

Vietnamese: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
ĐC: 132/128 Nguyễn Hữu Cảnh, Phương 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST: 0313996484; ĐT: 08 6676 3838; www.t-pj.vn; contact@t-pj.vn
Skype: hoanganhbali


English name:
TRANS-PACIFIC JOURNEY JOINT STOCK COMPANY
Add: 132/128 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax code: 0313996484; Tel: 08 6676 3838; www.t-pj.vn; contact@t-pj.vn
Skype: hoanganhbali